עמותת ילדי קשתות מוכרת כמוסד ציבורי על ידי מס הכנסה

לאחר תהליך ארוך ושנים של ניהול תקין, קיבלה עמותת ילדי קשתות הכרה ממס הכנסה כגוף ציבורי לעניין תרומות, לפי סעיף 46 של פקודת מס הכנסה. מה-31/03/2016 תרומות לעמותה יזכו את התורמים בהחזר מס. 

אישור מס הכנסה לתרומות, סעיף 46
<