תרומה

עמותת ילדי קשתות

בנוסף לטיפולים המסובסדים על ידי משרד החינוך בבתי הספר לחינוך מיוחד (ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וטיפולים באומנות ומוסיקה), העמותה פועלת למימון  טיפולים פרא רפואיים נוספים (מחול, תנועה, טיפולים עם כלבים, רפלקסולוגיה וקונגפו) וציוד טיפולי, שאינם ממומנים על ידי גורמים ממשלתיים.

בנוסף, פועלת העמותה לחיזוק השימוש באמצעים טכנולוגיים (כגון מחשבי תקשורת, iPAD ועוד) לתמיכה ביכולת התקשורתית של ילדים אוטיסטיים.
כלל הטיפולים הניתנים לילדים הוכחו כמסייעים לקידום ההתפתחות של ילדים על הקשת האוטיסטית. אנו זקוקים לתרומותיכם על מנת להמשיך ולפתח את הילדים המיוחדים הללו. 


עמותת ילדי קשתות פועלת בהתנדבות מלאה. אין אף בעל תפקיד בשכר ואין מימון של פעילות ארגונית. כל הכספים שנאספים מועברים בשלמותם לרווחם של הילדים האוטיסטיים.

עמותת ילדי קשתות מוכרת לצורכי מס על ידי מס הכנסה (סעיף 46)ניתן לתרום באמצעות: העברה בנקאית, bit, המחאות לפקודת ״עמותת ילדי קשתות״.


העברה בנקאית: לחשבון ״עמותת ילדי קשתות״, בנק הפועלים, סניף 622, חשבון 46456 

ביט: מספר 058-6272929, נא לציין עבור איזה בית ספר (קשתות, הרים, דרור)

ניתן לשלוח המחאות לפקודת "עמותת ילדי קשתות", לכתובת:
"עמותת ילדי קשתות"
ת.ד 1761 
פרדס חנה, מיקוד 3711701


ילדי קשתות