התנדבות

ניתן להתנדב במרכז קשתות בכל גיל, ישנם מתנדבים צעירים מבתי הספר בקרית החינוך ומתנדבים מבוגרים ממרכז מילוא וישובי הסביבה.

שירות לאומי במרכז קשתות
בני ובנות השירות ממלאים תפקיד חיוני וחשוב ביותר במערך כוח האדם במרכז. הם דמות חשובה ומשמעותית לילדים מעצם היותם נוכחים כל ימות השבוע ויוצרים קשר אישי משמעותי עם הילדים. הם מתלווים לילדים שיוצאים לשילובים בביה"ס ובגנים הרגילים, ובפעילויות השונות והמגוונות בתוך המרכז.

בני/ות השירות, מהווים עזר למורה בכיתה/בגן ומאפשרים בכך עבודה פרטנית חשובה להתקדמות אישית של כל תלמיד/ה.

בני/ות השירות במרכז קשתות הוא ייחודי, מהווה אתגר אישי, ורק מי שנמצא מתאים מתקבל לעבודה במרכז. אחוז גבוה מהמשרתים מתנדבים לשנה נוספת ומקבלים "תיאבון" להכיר את התחום באופן מקצועי ומעמיק ומצליחים להשתלב במערך העבודה של חינוך המיוחד, תחום הגדל במהירות הן בהיקפיו והן במשאבים המופנים אליו.

אנו קוראים לכל המעונינים בשירות לאומי משמעותי ותרומה אמיתית לחברה, לבוא ולהתנדב במרכז קשתות, חוד החנית של השירות הלאומי.
קריאה לבנות שירות

קסם של קוסם
זיוי קיווי הקוסם (http://zivikivi.co.il/) מופיע כבר מספר שנים ברציפות בפני ילדי קשתות ללא כל עלות באירועי פורים ובקייטנת הקיץ. זיוי מתאים את הופעותיו לקהל התלמידים המיוחד שצופה בו מידי שנה, ומצליח בכל פעם מחדש להלהיב, לסקרן ולשמח את הילדים. לזיוי היקר - תודה גדולה וכן ירבו אנשים טובים כמוך!
זיוי קוסם עם ילדי קשתות