top of page
פרויקטים מהשנים האחרונות
העמותה פעלה להקמת מרכז הכשרה לחיי תעסוקה בחצר בית הספר הרים, שיאפשר לתלמידים לצבור ניסיון לתעסוקה עתידית בשיתוף מפעלים וגופים עסקיים. החינוך המקצועי ישולב יחד עם הכנה לחיים וקליטה תעסוקתית לאחר סיום הלימודים במסגרת החינוכית. הפרויקט עלה מעל ₪400,000 וזכה לסיוע רב מהחברה לפתוח קיסריה והמועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה.
  מרכז להכשרת תעסוקה בבית הספר התיכוני      הרים (2020)  
  גינה טיפולית בבית הספר דרור (2020)  
עד לשנת 2022, בית הספר דרור שימש כבית ספר תיכון לבני נוער אוטיסטיים וקלט רבים מילדי קשתות. כחלק מהתמיכה בבית הספר, עמותת ילדי קשתות הקימה בו גינה טיפולית, שכללה פרגולה ששימשה ככיתת חוץ לשיעורי גינון, שביל חושי עם המון שיחי תבלין וריח וערוגות לגידול ירקות. במסגרת הפרויקט שיקמה העמותה את דשא חצר המשחקים, הגדילה ושיבחה אותו.
ביצוע כלל הפרויקט עלה כ-₪50,000. 
  ציוד חדש לחדר סנוזלן בבית הספר קשתות   (2019)  
קצת רקע – חדר סנוזלן - חדר טיפולי, שבו יש גירויים, אך גם איזון בין פעילות ורגיעה והמטפלת יכולה לווסת את הסביבה בהתאם לילד ולטיפול. בשנת 2019, רכשה העמותה 3 מתקנים חדשים לחדר הסנוזלן בבית הספר קשתות בעלות של ₪24,000. 
  ריהוט כלל בית הספר קשתות (2019)  
לקראת תחילת שנת הלימודים בספטמבר 2019, ביקשה הנהלת בית הספר קשתות מהעמותה לסייע בשדרוג הריהוט בכיתות ובגנים. מעל 100 כסאות ו60 שולחנות נרכשו בעלות של ₪24,000. אין ספק שזו היתה תחילה נוחה מאוד לשנת הלימודים.
עם הגידול בכמות הילדים בבית הספר קשתות (מ-60 לפני כעשור, לכ-90 היום), הוסבו חדרי טיפול רבים לכיתות. כדי להתמודד עם הצורך במרחב טיפולי, העמותה הקימה 2 חדרי טיפול ייעודיים העומדים בכל התקנים ומאפשרים למטפלות לקיים טיפולים פרטניים וקבוצתיים.  עלות 2 חדרי הטיפול כ-₪145,000
  חדרי טיפול בבית הספר קשתות (2017-2018)  
  גני משחקים בגני הילדים במרכז קשתות   (2018)  
לאחר ההצלחה בהקמת חצר המשחקים הראשית בבית הספר, פעלה העמותה לחידוש מוחלט של חצרות המשחקים בגני הילדים במרכז קשתות. גן חמה וגן כוכב שכו לגני משחקים חדשים, עם מצע דשא סינטטי ומתקנים שנבחרו במיוחד עבור הילדים. כלל הפרויקט עלה כ-₪280,000 ומומן על ידי תרומות מברות ותורמים פרטיים.
  גן משחקים ראשי בבית הספר קשתות (2017)  
העמותה הגשימה ב-2017 את הפרויקט הגדול ביותר עד כה, שיפוץ כללי של חצר המשחקים בבית הספר. השיפוץ כלל החלפה של משטח החול המכסה את רוב המגרש בדשא סינטטי על גבי מצע תקני, והחלפה של המתקנים הישנים והשבורים במתקני משחק שנבחרו על ידי המרפאות בעיסוק והצוות החינוכי בבית הספר. בנוסף, תוקנה ההצללה על כל שטח החצר.
הפרויקט עלה כ-300,000ש"ח, ומומן בעזרת הביטוח הלאומי, חברות, ארגונים וידידים של מרכז קשתות. החצר המחודשת תתרום להתפתחותם ולהנאתם של הילדים האוטיסטיים במרכז.
bottom of page