top of page
עמותת קשתות
A Girl in a Classroom
Recycled Paper

עמותת ילדי קשתות

עמותת ילדי קשתות (ע"ר 580540532, מוכרת לסעיף 46 על יד מס הכנסה) הוקמה באפריל 2011, על ידי הורים לילדים אוטיסטיים שלמדו בבית הספר קשתות, שנמצא במועצה האזורית מנשה. כיום העמותה התרחבה ומקדמת ילדים אוטיסטים בקשתות וכן בבתי ספר אליהם ילדי קשתות מתקדמים, בהם בית ספר הרים בגבעת עדה ושואף לפעול גם בתיכונים נוספים.

 

מטרת העמותה הינה קידום ופיתוח ילדים אוטיסטיים בבית ספרם, באמצעות מימון טיפולים פרא-רפואיים (שאינם מסובסדים על ידי משרד החינוך), ציוד טיפולי וטכנולוגי ( מכשירי iPad, מחשבים ותוכנות ייעודיות). העמותה פועלת בהתנדבות מלאה ובזכות כך יכולה להעביר את כלל כספי התרומות לקידום הילדים.

ניתן לתרום במגוון דרכים וכולם מוכרים במס ומסייעים לקידום הילדים האוטיסטיים.

Girl at Playground
bottom of page