top of page
עמותת קשתות.jpg
מי אנחנו?
עמותת ילדי קשתות הוקמה באפריל 2011, על ידי הורים לילדים אוטיסטים שלמדו במרכז קשתות.
 
כיום העמותה התרחבה ומקדמת ילדים אוטיסטים בקשתות וכן בבתי ספר על-יסודיים, אליהם רבים מילדי קשתות עוברים, הכלל זה בית הספר הרים בגבעת עדה.
 
מטרת העמותה הינה קידום ופיתוח ילדים אוטיסטיים בבית ספרם, באמצעות מימון טיפולים פרא-רפואיים (שאינם מסובסדים על ידי משרד החינוך) ציוד טיפולי וטכנולוגי (iPAD, מחשבים ותוכנות ייעודיות). כמחצית מהילדים כלל אינם מדברים ונעזרים באמצעים טכנולוגיים להבנה ותקשורת יומיומית.
 
העמותה פועלת בהתנדבות מלאה ובזכות כך יכולה להעביר את כלל כספי התרומות לקידום הילדים.
 
עמותת ילדי קשתות (ע"ר 580540532), מוכרת לסעיף 46 על יד מס הכנסה.
גיידסטאר
bottom of page