top of page
בתי הספר בעמותה
בית ספר קשתות
מרכז קשתות, הינו בית ספר על-אזורי לילדים אוטיסטיים במועצה האזורית מנשה, אליו מגיעים ילדים מ 17 רשויות, מיוקנעם וזיכרון יעקב בצפון ועד נתניה בדרום.
 
במרכז לומדים 89 90 ילדים, בין הגילאים 3-13, על רצף האוטיזם (PDD ASD) הנמצאים ב-2 גנים ו-11 כיתות. כמחצית מהילדים כלל אינם מדברים ונעזרים באמצעים טכנולוגיים להבנה ותקשורת יומיומית.
 
מטרת העל של מרכז קשתות, הינה לאפשר לכל ילד/ה לתפקד בצורה המשמעותית ביותר ובצורה העצמאית ביותר בקהילה, וזאת באמצעות הקניית מיומנויות תקשורתיות, מיומנויות חברתיות ומיומנויות אקדמיות. השגת מטרות אלו מתבצעת תוך חיזוק וטיפוח היכולת הרגשית ובהתחשב בהיבט המשפחתי ובחברה בה חיים הילדים.
 
מרכז קשתות דוגל בשילוב הילדים בסביבת בני גילם, ופועל לשלבם עד כמה שניתן במארג החינוכי של קריית החינוך מנשה (השתתפות בשיעורים בבתי ספר רגילים, פעילויות משותפות, שילוב ילדים בכיתה רגילה).
ABOUT_1_edited.jpg
בית ספר הרים
בית הספר הרים, הינו בית ספר על-אזורי לילדים על הספקטרום האוטיסטי וממוקם בגבעת עדה, אליו מגיעים ילדים מרשויות רבות מיוקנעם, חיפה וזיכרון יעקב בצפון ועד נתניה בדרום.

במרכז לומדים 40 תלמידים, בין הגילאים 12 עד 21, על רצף האוטיזם (ASD), בתפקוד בינוני ונמוך.

מטרת העל של בית הספר הרים, הינה לאפשר לכל ילד/ה לתפקד בצורה המשמעותית ביותר וללמדם את היכולת לצאת מעולמם וליצור קשרים חברתיים מתוך משחק וחוויה. וזאת באמצעות הקניית מיומנויות תקשורתיות, מיומנויות חברתיות ומיומנויות אקדמיות. השגת מטרות אלו מתבצעת תוך חיזוק וטיפוח היכולת הרגשית.

העמותה תשמח לפעול גם עבור בתי ספר נוספים אליהם מתקדמים ילדי קשתות.
בית ספר הרים.JPG
תרומות
עמותת ילדי קשתות מוכרת על ידי מס הכנסה (סעיף 46) וניתן לתרום במגוון דרכים ותמיד חשוב לזכור. כלל הפעילות בעמותה נעשית בהתנדבות, כך שהכספים מגיעים ישירות לקידום הילדים האוטיסטיים. 
 
נא לציין עבור איזה בית ספר מיועדת התרומה

באינטרנט, באתר jgive

 

תרומות לעמותה: https://www.jgive.com/new/he/ils/charity-organizations/2566

 

תרומות למימון טיפולים פרא-רפואיים בבית הספר קשתות: https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/40555

העברה בנקאית

 

חשבון על שם ״עמותת ילדי קשתות״, מספר חשבון 46456, סניף 622, בנק הפועלים

bottom of page