top of page
אני רוצה לתרום
עמותת ילדי קשתות מוכרת על ידי מס הכנסה (סעיף 46) וניתן לתרום במגוון דרכים
ותמיד חשוב לזכור, כלל הפעילות בעמותה נעשית בהתנדבות, כך שהכספים מגיעים
ישירות לקידום הילדים האוטיסטיים. 
--------------------------------------
נא לציין עבור איזה בית ספר מיועדת התרומה
--------------------------------------
העברה בנקאית

חשבון על שם

״עמותת ילדי קשתות״,

מספר חשבון 46456,

סניף 622, בנק הפועלים

תרומות לעמותה

נא לציין את בית הספר אליו מיועדת התרומה

 

bottom of page