top of page
AEnB2Uq6imp0GzRZK3CV28_6wsuKeVVxRpA5Auvak0r32_bjRxNfLgNjzs4R8lOkMUjOSV9y2quBg2lCtminzVWxM9
פרויקטים
עמותת ילדי קשתות פועלת לגיוס כספים עבור טיפולים פרא רפואיים, אמצעים טכנולוגיים לילדים אוטיסטיים ופעילויות העשרה והנאה. במסגרת זאת, העמותה מממנת כבר 10 שנים, טיפולים פרא-רפואיים ואת פרויקט התקשורת ״כיתה חכמה״ בבית הספר קשתות, כמו כן ביצעה העמותה מספר מגה-פרויקטים: הקמת גן משחקים מרכזי וגני משחקים בגני הילדים במרכז קשתות, הקמת 2 חדרי טיפול בבית הספר קשתות והקמת מרכז הכשרת תעסוקה בבית הספר הרים.
 
עד היום גייסה העמותה כ-1.7 מיליון ש״ח, שכולם הועברו לקידום הילדים האוטיסטיים.

 

bottom of page